Nyitvatartás és árak Hírek Házirend Kapcsolat TovábbiakA házirendben foglalt szabályok megsértése esettől függően felelősségre vonást illetve a jégpályáról való kitiltást vonja maga után.1. A jégpálya használatára feljogosító belépőjegy/bérlet megvásárlásával és a szolgáltatások igénybevételével a korcsolyázók elfogadják a jégpálya házirendjét, és tudomásul veszik, hogy a házirend megsértése esetén a pályafelügyelők a pálya haladéktalan elhagyására kötelezhetik őket.
2. Látogató a belépőjegy megvásárlásával kijelenti és elfogadja, hogy a létesítmény területén folytatott sporttevékenységek során szerezhető sérülések és egyéb káresemények kockázatával kifejezetten tisztában van. Üzemeltető a sporttevékenységek végzése során szerzett sérülések és egyéb káresemények vonatkozásában felelősségét kizárja.
3. A jégpálya nyitvatartásáról, illetve a belépőjegyek árairól a korcsolyázni szándékozók a létesítményben kihelyezett tábláról illetve a jégpálya honlapján kaphatnak információt. Zártkörű rendezvények esetén a rendes nyitvatartási időtől az üzemeltető eltérhet, de erről köteles a látogatókat előre, tájékoztató kifüggesztésével vagy a honlapon értesíteni.
4. A jégpálya nyitásáig a jégfelületre rámenni tilos, záróra után pedig mindenkinek kötelessége elhagynia a pálya területét.
5. A jégfelújitás gyakoriságát és idejét a jégfelület állapotától függően az üzemeltető határozza meg. A jégfelújítás ideje alatt a pályán tartózkodni szigorúan tilos!
6. A jégpályát 10 éven aluli gyermek csak nagykorú (szülő, egyenesági rokon, szakképesítéssel rendelkező oktató) felügyelete mellett használhatja. A jégpályán 6 éven aluli gyermek a jégre csak nagykorú (szülő, egyenesági rokon, szakképesítéssel rendelkező oktató) kíséretében léphet!
7. Az jégsátor területén kordonnal és egyéb módon jelzett lezárt területekre bemenni tilos!
8. Az elkerített részeken (oktatás, gyermekek részére, stb.) csak az oda beosztottak és az arra illetékesek tartózkodhatnak!
9. A jégpályán üzletszerű korcsolya oktatást csak a jégpályával szerződésben álló oktatók folytathatnak.
10. Alkohol vagy drog befolyásoltsága alatt álló személy a jégpálya területén nem tartózkodhat.
11. Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda (falragaszok, szórólapok, reklámtáblák stb.) tiltott szerencsejáték, hang és képanyag készítése tilos!
12. A jégpálya látogatói tudomásul veszik és elfogadják, hogy a pálya területén készült fényképeket a www.sopjeg.com oldalon és különböző marketinganyagokon az üzemeltető felhasználja.
13. A jégpálya területén csak a ruhatárban elhelyezett tárgyakért vállalunk felelősséget. A ruhatárban elhelyezett csomagokban, ruhákban lévő pénzre, értéktárgyakra a felelősségvállalás nem vonatkozik. A beadott értékek kiváltásánál csak a ruhatári bilétát fogadjuk el. Az elhagyott, talált tárgyakat kérjük haladéktalanul szíveskedjenek leadni a pályafelügyelőnek!
14. Vendégeink csak a közönség számára fenntartott területen közlekedhetnek, minden műszaki és üzemi területre bemenni és ott tartózkodni veszélyes és SZIGORÚAN TILOS!
15. A jégpálya területére élőállatot bármilyen formában (szájkosárral, pórázon, ölben, dobozban stb.) behozni tilos!1. A jégpálya látogatói csak érvényes belépőjegy/bérlet birtokában léphetnek a pályára. A belépőjegy váltásakor vagy bérlet érvényesítésekor minden korcsolyázni szándékozó karszalagot kap. A jégpálya csak ezen érvényes, sérülésmentes szalag viselése esetén használható. A pályafelügyelő bármikor ellenőrizheti a karszalag meglétét és annak minőségét.
2. A pályára belépni és azt elhagyni csak a kijelölt kapun keresztül lehet. A palánkon átmászni, arra felülni szigorúan tilos.
3. A jégpálya használatakor kesztyű (lehetőleg nem szövet) és sapka viselése ajánlott, valamint 10 éven aluli gyermekek számára védősisak használata kötelező.
4. A pálya be- és kijárata előtti teret illetve a palánkajtókat az akadálytalan közlekedés biztosítása érdekében kérjük szabadon hagyni!
5. A jégpálya területén a közönségkorcsolyázás időtartama alatt tilos csoportos játékot (jégkorong bármely formája,fogócska, labdajátékok, koronggal való foci vagy egyéb játék stb.) játszani és gyorskorcsolyában korcsolyázni.
6. A jégpályán a korcsolyázóknak a kijelölt menetiránynak megfelelően kell haladniuk. Tömörülni, a folyamatos korcsolyázást akadályozni, mások testi épségét veszélyeztetve szórakozni nem megengedett!
7. Extrém korcsolyázás időtartama alatt nincs kötelező haladási irány, megengedett a hátrakorcsolyázás, a gyorskorcsolya, illetve a csoportos játékok közül a fogócska és bizonyos labdajátékok. Csoportos játékokat csak abban az esetben lehet játszani ha a jégen jelen lévők valamennyien részt kívánnak venni benne. Extrém korcsolyázás esetén fejvédő viselése kötelező! Térd- és könyökvédő továbbá megfelelő kesztyű viselése erősen ajánlott!
8. A rendezőgárda a rend fenntartása érdekében intézkedésre jogosult a jégpálya egész területén. A jégsátor területén mindennemű rongálás (ide tartozik a jégfelület szándékos rongálása is, pl. sarkantyúzás) anyagi felelősséggel jár.
9. A jégre cipővel,koronggal, cigarettával, papírzacskóval, műanyagpohárral, csillagszóróval, petárdával, bármilyen csomaggal (hátizsák) bottal vagy egyéb balesetveszélyes tárggyal rámenni szigorúan tilos!
10. A jégpályán telefonálni fokozottan balesetveszélyes, ezért tilos!
11. Az épületben korcsolyával, élvédő nélkül közlekedni csak a gumiszőnyeggel ellátott helyeken szabad, egyéb helyeken tilos! Ellenkező esetben a bérelt korcsolya élezési díját, valamint a járófelületen okozott kár javításának költségét felszámoljuk. A gumiszőnyeggel ellátott helyeken kívül az arra kijelölt helyen korcsolyában csak felhelyezett élvédővel lehet közlekedni.1. A jégfelület bérlési időpontjának betartása kötelező, ettől eltérni TILOS!
2. A bérleti díj 50 perc jéghasználatot és 10 perc jégkészítést tartalmaz, a jégkészítés kezdetére a pályát el kell hagyni!
3. A bérlési idő lejárta előtt 5 perccel az első csengő jelzi a bérleti idő végének közeledtét, a második csengő jelzésnél azonnal el kell hagyni a jégfelületet.
4. Az idő túllépése esetén minden megkezdett percenként dupla óradíjban számlázásra kerül. Többszöri bérlési idő túllépés esetén azonnali szerződésbontásra kerül sor.
5. Öltözők igénybevételére a bérlési idő előtt 30, mérkőzés előtt 90 perccel van lehetőség, ettől egyéb rendezvények alatt eltérhetünk. Az öltözőket a bérlési idő leteltét követő 30 percen belül kell átadni. Fokozottan ügyeljenek a víz elzárására és a villany lekapcsolására, ennek elmulasztása anyagi felelősséggel jár.
6. A jégbérlőnek írásos formában meg kell jelölniük azon személyeket, akik jogosultak felvenni az öltözőkulcsokat. A kulcsot felvevő személynek aláírásával kell igazolnia a felvételt, és neki kell vissza is vinnie a kulcsot a biztonsági szolgálatnak.
7. Az öltöző igénybevétele kezdetén jelezni kell ha, rongálás jelei észlelhető, ellenkező esetben a felmerülő kár az igénybe vevő részére számlázásra kerül.
8. Edzésenként 1 csapatnak 1 öltöző áll rendelkezésére. A bérleti díj tartalmazza az áram és vízszolgáltatást, a jégkészítést.
9. Edzésnél minden esetben csak edző felügyeletével tartózkodhatnak jégpályán,az eszközök leszedése mindig az edzést befejező csapat feladata.
10. A jégpályákon mérkőzést csak előzetes egyeztetés után lehet lebonyolítani, melyhez a csapatoknak kötelezően orvost biztosítani kell.